எச்சரிக்கை

இந்த வலைப்பக்கங்களில் வரும் என்னுடைய பதிவுகளை என் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் பயன்படுத்தக் கூடாது. மேற்கோள் காட்டத் தேவை எனில் என் பதிவின் சுட்டியைக் கொடுக்கவேண்டும்.


Not a penny is he going to take with him finally after his lifelong pursuit of money. The Lord's name, Bhagawan nama, is the only currency valid in the other world.

Have a great day.

பரமாசாரியாரின் அருள் வாக்கு

Monday, August 30, 2010

கண்ணன் எங்கே? கண்ணன் எங்கே எனத் தேடுபவர்களுக்கு

கண்ணன் இங்கே கண்ணன் இங்கே. போய்ப் பார்க்கவும். நன்றி. தனிமடலில் கேட்டவர்களுக்கும், பின்னூட்டங்களில் கேட்டவர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி.
கண்ணனுக்காக

No comments:

Post a Comment