எச்சரிக்கை

இந்த வலைப்பக்கங்களில் வரும் என்னுடைய பதிவுகளை என் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் பயன்படுத்தக் கூடாது. மேற்கோள் காட்டத் தேவை எனில் என் பதிவின் சுட்டியைக் கொடுக்கவேண்டும்.


Not a penny is he going to take with him finally after his lifelong pursuit of money. The Lord's name, Bhagawan nama, is the only currency valid in the other world.

Have a great day.

பரமாசாரியாரின் அருள் வாக்கு

Sunday, March 19, 2006

About Rajaji

My thoughts
Today I read about Rajaji in the Dinamalar Varamalar in Anthumani's Pa.Ke.Pa.Actually I was thinking about Mr.Dondu and was thinking to write it to him in his blog. But he got it through Nattamai and published it.It is O.K.What can I do to write in Tamil? I have to check it with Manjoor Raja.But his blog is not coming.I wrote so many comments in some people's blog. I have to check it with them. But can not find time.Only rleading the blogs taking the time and other works takes time.Let me see in the coming days.