எச்சரிக்கை

இந்த வலைப்பக்கங்களில் வரும் என்னுடைய பதிவுகளை என் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் பயன்படுத்தக் கூடாது. மேற்கோள் காட்டத் தேவை எனில் என் பதிவின் சுட்டியைக் கொடுக்கவேண்டும்.


Not a penny is he going to take with him finally after his lifelong pursuit of money. The Lord's name, Bhagawan nama, is the only currency valid in the other world.

Have a great day.

பரமாசாரியாரின் அருள் வாக்கு

Monday, January 12, 2009

இளைஞர்களுக்கு வாழ்த்துகள்!

நம்புங்கள்! உறுதியாக நம்புங்கள்! இந்தியா கண் விழித்து எழுந்திருக்க வேண்டுமென்று ஆண்டவன் கட்டளை பிறந்து விட்டது!
எழுங்கள்! எழுங்கள்! நீளிரவு கழிந்தது! பொழுது புலர்ந்தது! கடல் புரண்டு வருகின்றது! அதன் உத்வேகத்தைத் தடுக்க எதனாலும் ஆகாது!

இளைஞர்களே விழித்து எழுங்கள்!

(இன்று விவேகானந்தர் பிறந்த நாள்!)

1 comment: