எச்சரிக்கை

இந்த வலைப்பக்கங்களில் வரும் என்னுடைய பதிவுகளை என் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் பயன்படுத்தக் கூடாது. மேற்கோள் காட்டத் தேவை எனில் என் பதிவின் சுட்டியைக் கொடுக்கவேண்டும்.


Not a penny is he going to take with him finally after his lifelong pursuit of money. The Lord's name, Bhagawan nama, is the only currency valid in the other world.

Have a great day.

பரமாசாரியாரின் அருள் வாக்கு

Saturday, December 25, 2010

திங்களுமாட, கங்கையுமாட 2

ஆடுகின்றானடி தில்லையிலே,
அதைக் காணச் சென்றேன் அவன் எல்லையிலே!"

சிதம்பரம் ஆருத்ரா தரிசனம் பற்றிய ஒரு தொகுப்பு விரைவில். நன்றி.

No comments:

Post a Comment