எச்சரிக்கை

இந்த வலைப்பக்கங்களில் வரும் என்னுடைய பதிவுகளை என் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் பயன்படுத்தக் கூடாது. மேற்கோள் காட்டத் தேவை எனில் என் பதிவின் சுட்டியைக் கொடுக்கவேண்டும்.


Not a penny is he going to take with him finally after his lifelong pursuit of money. The Lord's name, Bhagawan nama, is the only currency valid in the other world.

Have a great day.

பரமாசாரியாரின் அருள் வாக்கு

Sunday, June 15, 2008

மன்னிப்பு வேண்டுகின்றேன்!

பின்னூட்டப் பெட்டி தாற்காலிகமாய் மூடப் பட்டிருக்கின்றது. நண்பர்களுக்கு ஏமாற்றம் தருவதற்கு மன்னிக்க வேண்டும். பின்னர் திறக்கப் படும் தேதி அறிவிக்கப் படும். அனைவருக்கும் நன்றி.